O nás

Jsme neziskovou organizací, která otevírá diskuzi a podporuje společnost v přímé pomoci lidem ve svém okolí. Vytváříme síť sociálně přívětivých míst, jež se rozhodly nabízet zdarma drobné služby lidem bez domova a komukoliv, kdo se ocitne v nouzi.

Inspirace? Místní místním navazují na iniciativu Le Carillon, založenou za stejným účelem v roce 2015 v Paříži. Le Carillon vytvořil síť podniků otevřených lidem v nouzi a projekty na bázi přímé pomoci, které se během dvou let rozšířily po celé Francii, se dostávají postupně do dalších zemí Evropy, Spojených států a Kanady. Jednotlivé iniciativy se následně spojily do sítě The Chime. Místní místním je česká organizace založená roku 2019, která jako první otevírá sociálně přívětivou síť ve střední Evropě.

Jak to začalo? Zakladatelé Místní místním, Ester Pacltová a Jakub Dutka, odstartovali v lednu 2018 pilotní fázi české sítě, když spojili první 4 pražské kavárny a restaurace v pomoci lidem v nouzi. Síť přívětivých podniků v Praze rostla a stejně tak i seznam dalších spolupracujících partnerů. Rok a půl poté, ve chvíli, kdy se osvědčilo, že je projekt funkční a sociálně přívětivou síť lze budovat i v českém prostředí, bylo rozhodnuto o založení neziskové organizace Místní místním, z.ú.

Základní cíle Místní místním jsou:

 • podpora a posílení lidí bez domova a v nouzi
 • pomoc v překonávání bariér mezi lidmi
 • zapojení široké veřejnosti do vytváření solidárního sousedství
 • změna pohledu na bezdomovectví
 • proměna našeho města v přívětivější pro všechny

Dopady solidární sítě:

 • vytváření příležitostí k setkávání různých sociálních skupin
 • posilování sociálních vazeb v rámci sousedství a komunit
 • spojování společnosti v solidaritě
 • snižování míry sociálního vyloučení

Hodnoty, na kterých stavíme:

 • inkluze
 • vzájemný respekt
 • otevřená komunikace
 • udržitelná pomoc

Projekt prošel během roku 2017 přípravnou fází, během níž jsme se snažili zjistit, zda naše představa o tom, co bychom chtěli vytvořit, odpovídá reálným potřebám lidí v nouzi. Ve spolupráci s organizací Naděje, o.s. jsme provedli malý dotazníkový průzkum mezi lidmi bez domova. V něm jsme se přes 100 lidí dotazovali, zda by měli zájem o drobné služby nabízené kavárnami, malými obchůdky atp. Ptali jsme se, jaké služby by pro ně byly nejpotřebnější a za jakých podmínek by služeb chtěli využívat. Ukázalo se, že 81 % dotazovaných by takové služby využívalo, 11 % uvedlo, že možná. Více než dvěma třetinám dotázaných by přitom nevadilo dodržovat podmínky určené jednotlivými podniky. Dozvěděli jsme se také, že 60 % lidí zná určité kavárny a obchůdky, které jim nabízejí služby zdarma již nyní, samozřejmě neoficiálně. Rozhodli jsme se tato i další podobná místa oslovit, poznat je a podpořit v rámci organizované solidární sítě.

Projekt Místní místním byl v průběhu roku 2018 testován ve své pilotní fázi. Do roku 2019, kdy byla založena jeho právní forma, fungoval na bázi dobrovolnické. Zakladatelé i zakládající členové týmu již v prvních fázích projektu čerpali především z vlastní zkušenosti s prací s lidmi bez domova nebo osobní zkušenosti s bezdomovectvím. Projekt vybudovali na vzájemném respektu, rovnosti, podpoře a otevřenosti. Místní místním se roku 2019 stali neziskovou organizací.


Jak to funguje

Vytváříme sociálně přívětivou síť

Naší hlavní činností je spojování kaváren, restaurací a podniků jakéhokoliv typu, které se rozhodnou nabízet určité drobné služby zdarma. Vytváříme tak síť sociálně přívětivých míst, jejichž pomoc je určena primárně lidem bez domova a lidem v nouzi. Využít nabízených služeb zdarma však může kdokoliv, ať je to cestovatel, cizinec, soused, rodič s kočárkem nebo náhodný kolemjdoucí. To, že je podnik do solidární sítě zapojen, lze snadno poznat díky piktogramům vylepeným při vstupu do provozovny.

Zapojeným podnikům poskytujeme podporu a spolu s nimi ladíme vhodné nástroje a formy pomoci. Spolupracujeme také s poskytovateli sociálních služeb, kteří jsou našimi poradci a distributory informací směrem k lidem v nouzi. V rámci sociálně přívětivé sítě vytváříme navíc nástroje, které umožňují zapojit se do přímé pomoci lidem v nouzi i veřejnosti (například poukázky – vouchery Místní místním).

Podniky nesoucí značku sociální přívětivosti otevírají jednoduchou a přímou pomocí prostor k setkávání se, vytváření sociálních vazeb i takřka sousedské výpomoci. Sociálně přívětivá síť s každým dalším zapojeným podnikem roste a pomáhá tak vytvářet solidární a přívětivé sousedství v místech, kde žijeme. Mapu všech zapojených podniků najdete zde

Nabízíme poukázky – vouchery pro lidi v nouzi

Podniky sítě Místní místním nabízejí drobné služby zdarma komukoliv, kdo je potřebuje. Těmito službami mohou být například nabití telefonu nebo natočení kohoutkové vody atp., bez nutnosti si cokoliv kupovat. Dalším nástrojem podpory lidem v nouzi jsou poukázky – vouchery Místní místním, které umožňují nabízet potřebným i o něco dražší služby: kávu, zákusek, nákup oblečení, lístek do kina nebo do divadla. Zákazník může produkt přímo v podniku zakoupit a nechat ho tu „zavěšený“ pro někoho v nouzi či bez domova. Druhou variantou je, že zákazník voucher na produkt v podniku zakoupí a následně ho může komukoliv darovat sám. Vouchery vytvářejí mnoho příležitostí: pro setkání lidí v jejich oblíbeném podniku, pro drobnou pomoc, která ale může být velkou podporou lidem na okraji společnosti, nebo pro vytváření přívětivého sousedství.

Díky voucherům se do sociálně přívětivé sítě může připojit podnik jakéhokoliv typu a nabízet služby dle vlastního výběru. Zapojit se tak může kavárna, galerie, divadlo, optika, kadeřnictví, pekařství, opravna kol ap. Koncept voucherů zároveň nabízí veřejnosti přímý nástroj pomoci potřebným lidem v jejich okolí.

Jak to funguje?

Podporujeme muzikanty a umělce

Výtvarníci – Místní umělci

Místní umělci jsou skupinou výtvarníků a fotografů se zkušeností s životem na ulici. Ač mají za sebou různé příběhy a nacházejí se ve velmi odlišných životních fázích, spojuje je motivace tvořit a touha postavit se na vlastní nohy.

Tato umělecká komunita vznikla v rámci projektu Místní místním a s naší pomocí uspořádala v roce 2018 a 2019 několik prvních samostatných i společných výstav. Jsme otevřeni uvítat v naší komunitě další lidi se zkušeností s bezdomovectvím, stejně tak i dobrovolníky. Stavíme na vzájemném respektu, přátelském přístupu a podpoře jednotlivce v jeho schopnostech i přáních. Naším cílem je pořádat výstavy, ale také společně tvořit, setkávat se a budovat prostor, ve kterém se vzájemně podporujeme a realizujeme své nápady.

 • 21. 11. 2019 Společná výstava v rámci akce Noc venku 2019 (AVU)
 • 24. 10. 2019 Společná výstava v rámci akce Nehodící se škrtněte (Kampus Hybernská)
 • 20. 09.–31. 12. 2019 Výstava fotografií Jitky Antoškové (Family Coffee & bistro)
 • 20. 07.–29. 08. 2019 Výstava Oldy Kouřila (Kavárna Čekárna)
 • 07.–08. 06. 2019 Společná výstava v rámci festivalu Habrovka
 • 11. 04. 2019 Společná výstava na akci Vezmi to na sebe (Vnitroblok, Dominika Farkasová)
 • 11. 03.–17. 03. 2019 Společná výstava na akci Mínus domov (Skautský Institut, Prázdné domy)
 • 22. 11. 2018 Společná výstava v rámci akce Noc venku 2018 (Skautský Institut)

Muzikanti bez domova jsou hudebním uskupením, jehož členy spojuje láska k hudbě a zkušenost se životem na ulici nebo práce s lidmi bez domova. Jejich repertoárem jsou písně české i romské, které roztančí, šansony, které vás chytnou za srdce, ale i kousky lidové či populární hudby s aranží specifických rytmů a nástrojů. Svou energií i autentičností inspiruje kapela i nás vycházet vstříc životním výzvám. Muzikanti bez domova jsou samostatnou kapelou, kterou naše organizace podporuje. V roce 2019 jsme pro kapelu uspořádali jejich první turné, v rámci kterého koncertovali v 7 pražských podnicích sítě Místní místním. Kapela vystupuje také na soukromých akcích, večírcích i na festivalech a je známá stále širšímu publiku.

Muzikanti bez domova jsou inspirací i pro další hudebníky se zkušeností s bezdomovectvím a stále více z nich se zajímá o možnost aktivně se do hraní zapojit. S Místní místním proto cílíme na uzpůsobení zkušebny, která bude sloužit jak ustálené kapele Muzikantů bez domova, tak i dalším začínajícím hudebníkům se zkušeností s bezdomovectvím. Vidíme v tom velkou příležitost k realizaci těchto umělců, ale zároveň také k jejich motivování pracovat na sobě a budovat vztahy v rámci této hudební komunity.

FB stránky kapely Muzikanti bez domova a jejich aktuální koncerty najdete zde

Tour de Muzikanti bez domova 2019 v podnicích sítě Místní místním: