Časté otázky

Co je „Místní místním“?
Místní místním je projekt, spojující kavárny a podniky jakéhokoliv druhu, které se rozhodly v rámci svých provozů a možností nabízet potřebným lidem základní služby zdarma.
Je to síť spřátelených podniků, které chtějí pomoci vytvářet vztahy i sociální vazby primárně lidem bez domova, ale třeba i cestovatelům, cizincům a komukoliv v nouzi.

Jak poznám podniky, které patří k „Místní místním“?
To, že je podnik součástí této sítě, poznáte podle piktogramů zobrazujících nabízené služby.
Ty jsou vylepeny zvenku ve výloze podniku.

Jaké služby jsou zde nabízeny?
Podniky nabízejí drobné služby zdarma, například možnost využití toalety, nabití telefonu, sklenice vody atd. Podniky samy rozhodují, které služby chtějí nabízet. Dozvědět se o nich lze z letáčků Místní místním nebo na FB: www.facebook.com/mistnimistnim

Kdo může služeb využít?
Služby jsou nabízené všem lidem bez rozdílu, primárně však lidem v nouzi a lidem bez domova. Využít služeb může kdokoliv, ať jednorázově či opakovaně.

Kdy?
Pokud není uvedeno jinak, je možno služby využít v otevíracích hodinách podniku.

Má využívání služeb nějaká pravidla?
Pravidlem využívání služeb je respekt a slušnost. Při příchodu stačí o službu slušně požádat. Zaměstnanec podniku může přesto poskytnutí služby odmítnout z důvodu nedostatku kapacity. Měl by zároveň sdělit, kdy se to z hlediska provozu hodí lépe. Ten, kdo využívá služeb MM, musí respektovat možnosti podniku (např. otevírací hodiny, možnost přijít se psem atd.) stejně jako každý jiný zákazník a být taktní i vzhledem k ostatním hostům.

Lze využít služeb MM ve více lidech?
Je možné přijít i v menší skupině, ale o to více je třeba respektovat pravidla a kapacitu podniku.

Co když se objeví problém nebo konflikt?
Obsluha podniku se k člověku v sociální nouzi chová stejně, jako kdyby šlo o běžného zákazníka, tedy i v případě problému. Pokud se zákazník chová jakkoli nevhodně nebo narušuje provoz podniku, obsluha má právo ho z podniku vykázat.

Co když přijde zákazník do podniku ve špatném zdravotním či hygienickém stavu nebo žádá podnik o něco, s čím nemůže pomoci?
Projekt spolupracuje s hlavními poskytovateli sociálních služeb pro lidi bez domova – Armáda spásy, Charita a Naděje – a dalšími centry pomoci, občanskými poradnami atp. Zapojené podniky mají kontakt na tyto služby a mohou ho zprostředkovat člověku, který potřebuje pomoci víc, než může podnik nabídnout – například ohledně možnosti ubytování, poskytnutí stravy nebo hygieny, zdravotnického ošetření či odborného poradenství. Zprostředkování další pomoci však není povinností podniku.

Mohu kontaktovat i organizátory projektu?
V případě pochybností, problémů nebo zpětné vazby nám můžete psát na info@mistnimistnim.cz.
Najdete nás i na www.facebook.com/mistnimistnim a www.instagram.com/mistnimistnim/