Kdo je zapojen

Mapa podniků

V současné době jsou do projektu zapojeny pražské kavárny, restaurace a další podniky. Možnost k zapojení se má malý podnikatel jakéhokoliv typu, ať je to kavárník, pekař, majitel optiky, galerie, kina či masny. Více v sekci Jak se zapojit?

Do budoucna projekt cílí i na rozšíření do dalších měst České republiky.


Spolupráce se sociálními službami

Již od začátku pilotního testování projektu, tedy od ledna roku 2018, spolupracujeme s poskytovateli sociálních služeb pro lidi bez domova. Toto partnerství je pro nás zásadní, neboť právě skrze sociální služby se o projektu dozvídají lidé v nouzi, jimž je pomoc primárně určena. Terénní pracovníci (streetworkeři) organizací Naděje, Armáda Spásy i Charity jsou denně v kontaktu s mnoha lidmi bez domova, a to i s těmi, kteří nevyužívají oficiálních sociálních služeb. Terénní pracovníci mohou díky našemu projektu nabídnout těmto lidem na okraji společnosti příležitost, jak se svým okolím navázat pozitivní kontakt. Informace o projektu nám pomáhají rozšiřovat také spolupracující azylové domy, nízkoprahová centra i jednotliví sociální pracovníci v rámci individuálního plánování s klienty.

Naše partnery ze sociálních služeb mohou naopak kontaktovat podniky sítě Místní místním, například v případě, že potřebují poradit.

Přestože poskytovaná pomoc je určena primárně pro lidi bez domova, nechceme ji omezovat pouze na tuto cílovou skupinu. Spolupracujeme proto i s dalšími subjekty – tzv. centry pomoci. Takto souhrnně pojmenováváme místa, v nichž se vyskytují lidé, kterým by mohla sousedská výpomoc a podpora v integraci v jejich okolí opravdu chybět. Máme na mysli osoby ve finanční tísni, ty, kterým chybí pevné zázemí (rodinné či materiální), duševně nemocné, osamělé, ale také seniory, cizince, lidi s problémy v oblasti bydlení atd. Navazujeme kontakty s občanskými poradnami, centry pomoci pro lidi s duševním onemocněním, nízkoprahovými centry pro mládež, domovy pro seniory, atp.

Seznam všech spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb a dalších tzv. „center pomoci“ naleznete zde


Jak se zapojit

Jsi kavárna nebo jiný podnik?

Pokud vlastníte / provozujete kavárnu, restauraci, galerii, divadlo, optiku, kadeřnictví, masnu, pekařství, opravnu kol, cukrárnu nebo podnik jakéhokoliv jiného typu, máte možnost se zapojit do sítě sociálně přívětivých podniků ve Vašem okolí!

Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky či na našich facebookových stránkách – viz sekce Kontakty – a domluvte si s námi osobní schůzku. Rádi za Vámi přijedeme a probereme možnosti naší spolupráce. Konkrétní formu pomoci společně nastavíme tak, abychom reagovali na specifika Vašeho podniku, na Vaše přání a možnosti!

Benefity?
 • Budete nosit značku sociální přívětivosti – Každý zapojený podnik pomáhá budovat vzájemnou solidaritu, přívětivé sousedství a důvěru lidí ve společnost.
 • Dostanete naši dlouhodobou podporu – Se všemi zapojenými podniky zůstáváme v kontaktu, ladíme společně formu podpory a v případě potřeby zprostředkováváme kontakt se sociálními službami.
 • Pomůžeme propagovat Váš podnik – Na našich stránkách a sociálních sítích rádi uvádíme informace o zapojených podnicích, zveme na akce podniku, nebo v nich pořádáme akce vlastní.

Hlavní možnosti jak se zapojit:

Poskytujte drobné služby zdarma. Sklenice vody volně k dispozici? Možnost nabít si telefon? Přístup na toaletu? Nabízíte něco podobného už dávno? Ať již jakkoliv, drobnými službami nabízenými zdarma se přihlásíte k síti sociální přívětivosti v rámci níž otevřete svůj podnik i lidem v nouzi. Je na Vás, jaké služby se rozhodnete nabízet. My Vám je pomůžeme nastavit tak, aby pro Vás pomoc byla kapacitně zvládnutelná a nenarušovala provoz. To, co se rozhodnete nabízet, pak znázorníme jednoduchým piktogramem, který vylepíte u vstupu do Vaší provozovny. Můžete nabízet více služeb, rozšiřovat či omezovat jejich nabídku nebo pomáhat pouze v jedné oblasti – i tak můžete být součástí projektu. Naším cílem je vytvořit hustou síť míst, kam se lidé bez domova a lidé v nouzi nebudou muset bát přijít a požádat o nabízené solidární služby.

Nabízejte poukázky – vouchery Místní místním na produkt dle vlastního výběru, a umožněte tak lidem v nouzi a lidem bez domova zajít si bez obav na dobrou kávu, nebo obdržet poukaz na výrobu brýlí, či vstupenku na koncert a do divadla. Více v sekci Nabízíme vouchery.

Uspořádejte s námi sousedskou akci. Akce se sociálním přesahem mohou být příležitostí k budování komunitního života ve Vašem sousedství. Ať již jste podnikem zapojeným v projektu nebo ne, můžeme Vám pomoci uspořádat u Vás koncert Muzikantů bez domova, výstavu Místních umělců (umělců se zkušeností s bezdomovectvím) nebo přednášku o přímé pomoci lidem v nouzi, o bezdomovectví a komunikaci atp. Kontaktujte nás!

Pomáhejte anonymně. Různé důvody mohou vést k tomu, že nechcete, aby jméno Vaší provozovny bylo zveřejněno. I tak můžete lidem ve svém okolí velmi pomoci. Můžeme Vás například propojit se sociální službou ve Vašem okolí, kterou můžete konkrétním způsobem podporovat, nebo se na ni obracet, pokud se rozhodnete pomáhat konkrétním potřebným klientům této služby. Ceníme si každého, kdo je aktivní v pomoci svému okolí, a rádi s Vámi vymyslíme i vyhovující formu anonymní podpory. Kontaktujte nás!

Přímá či individuální podpora

Pokud se Vám náš projekt líbí a chcete jej podpořit, zvažte, prosím, jednorázové či pravidelné finanční přispění. Projekt Místní místním je iniciativou dvou mladých zakladatelů, kteří jej postavili na nohy především díky dlouhodobé práci dobrovolníků. Váš příspěvek pomůže projekt a jeho pracovníky stabilizovat a přispěje k jeho rozšíření a udržitelnosti!

Velmi uvítáme také individuální formu pomoci. Máte například vyřazenou ale funkční elektroniku, kterou byste nám chtěli darovat (tiskárna/mobilní telefon/notebook)? Máte několik hodin týdně času? Chcete nás podpořit jiným způsobem? Kontaktujte nás. Níže je několik oblastí, které nám nejvíce pomohou:

Chceš se stát naším dobrovolníkem?

Dobrovolníci mají v Místní místním důležité místo – první dva roky našeho fungování jsme jimi byli všichni, takže dobře víme, jaké to je, a Tvé podpory si budeme moc vážit! Jako dobrovolník nám můžeš pomoci při pořádání akcí, roznášení letáků či jiném předávání informací o projektu. Dlouhodobě také můžeš pomáhat jako PR podpora nebo v koordinaci a rozšiřování naší sítě! Chceš se stát součástí našeho týmu? Kontaktuj nás, napiš něco o sobě, své preference a rádi se s Tebou sejdeme!

Co Tě při dobrovolničení u nás čeká?

 • práce s přátelskou komunitou lidí, kteří usilují o pozitivní změny ve společnosti
 • atmosféra nové a dynamické neziskovky
 • tým, který spolu jedná s respektem a ve kterém se můžeš realizovat
 • přemýšlení nad stávajícími i novými přístupy k bezdomovectví i komunitní práci
 • kontakt s inspirativními lidmi, umělci a muzikanty s domovem i bez domova, od kterých se toho můžeš plno dozvědět

Chceš nás podpořit finančně?

Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek! Podpořit nás můžete jednorázově nebo přispívat pravidelně na náš účet u Fio banky: 2501705550/2010. Pokud budete chtít, vystavíme Vám potvrzení o daru.

Chceš nás podpořit jinak?

Třeba nemůžete přispět finančně, ani se k nám připojit jako dobrovolník. To nevadí! Můžete nám pomoci mnoha dalšími způsoby!

 • Můžete chodit na naše akce a zvát na ně své přátele.
 • Můžete nám doporučovat podniky, které by se chtěly do naší sítě zapojit, a my je kontaktujeme.
 • Můžete šířit informace o našem projektu svým oblíbeným kavárnám, pekařstvím a komukoliv, kdo by se mohl chtít zapojit. Síť podniků stále rozšiřujeme a budeme vděčni za tipy nebo napojení na provozní a majitele, především menších či rodinných podniků.
 • Můžete o nás říct někomu, kdo je sám, v nouzi nebo bez domova, a doporučit mu služby Místní místním.
 • Můžete sdílet příspěvky Místní místním na sociálních sítích.